Reverzní osmotická jednotka MEGA Grow, 1000L/den

  Reverzní osmotická jednotka MEGA Grow - 1000l/den
  search
  • Reverzní osmotická jednotka MEGA Grow - 1000l/den
  MEGAGROW
   Reverzní osmóza Megagrow1000 eliminuje až 99% chlóru, 95% solí a těžkých kovů i další nečistoty. Stabilizuje pH. Výkon 1000L/den.
   7 968 Kč

   6 585.12 bez DPH

   Počet

   Systém reverzní osmózy Megagrow1000 je určen pro čištění vody od solí, těžkých kovů a chemických nečistot. Pomocí tlaku vody je voda filtrována přes polopropustnou membránu bez využití elektrické energie.


   Na rozdíl od běžných filtrů totiž dokáže tento důmyslný systém odfiltrovat kromě 99% chloru také 95% těžkých kovů a solí.


   Dále odstraňuje dusičnany, dusitany, chlór, sedimenty, špínu, prach, herbicidy, pesticidy, těkavé organické znečišťující látky (chemické kontaminanty, benzenové sloučeniny, toluen, olej, čistící prostředky, THM, PCB). Samozřejmě eliminuje také mechanické nečistoty až do velikosti 5 mikronů. Výsledek v podobě velmi čisté vody je základem pro nejefektivnější vyživování rostlin v růstu i květu.   Voda bez těžkých kovů, solí, chlóru a sedimentů
   • posiluje růst a je nezbytná pro správný vývoj zdravých a silných rostlin
   • stabilizuje pH
   • umožňuje 100% využití hnojiv
   • udržuje vhodné prostředí pro příznivé mikroorganismy, bakterie a plísně v kořenovém systému i pěstebním substrátu, kterým právě chlór škodí
   • je také nutná pro skutečně čisté a kvalitní bio pěstování ovoce a zeleniny

   Hlavní jednotka reverzní osmózy Megagrow1000 se skládá z přívodové hadičky s konektorem na hadici, 2x filtr na sedimenty, 2x uhlíkový filtr ze zelených kokosů, membrána na reverzní osmózu, tlakoměr, výstupní hadičky a kohout. Nikdy nepoužívejte horkou nebo znečištěnou (víc než 550ppm) vodu.


   Nepoužívejte tam, kde je tlak vody vyšší než 5kg/cm2. Při nižších teplotách se snižuje průtoková rychlost. Vyměňujte oba filtry každý půlrok nebo když je potřeba. Další informace najdete v návodu.


   Parametry reverzní osmózy Megagrow1000:   • Výkon: 1000 litrů za den/víc jak 40 litrů za hodinu
   • Doporučená teplota vody: 25° C
   • Doporučený tlak vody: min. 3-5kg/cm2
   • Doporučená kvalita vody: méně než 550 ppm
   • Životnost filtrů: 4-6 měsíců nebo když je potřeba
   • Životnost membrány: 6 – 24 měsíců