Reverzní osmotická jednotka MAXQUARIUM, 500L/den

  • -25%
Reverzní osmotická jednotka MAXQUARIUM - 500L/den
search
  • Reverzní osmotická jednotka MAXQUARIUM - 500L/den
003213

    Reverzní osmóza Maxquarium500 pomocí polopropustné membrány čistí vodu od chemických nečistot, 100% těžkých kovů a solí a 99% chloru. Také odstraňuje dusičnany, dusitany, chlór, sedimenty, špínu, prach, herbicidy, pesticidy, těkavé organické znečišťující látky. Výkon 500l/den, doporučená teplota vody 25°C, doporučený tlak vody 3-5kg/cm2, životnost filtrů 4-6měsíců.

    90 000 Kč 120 000 Kč Sleva 25%

    74 380.17 bez DPH

    Počet