Agro Sviluška STOP RTD 500 ml

  AGRO Sviluška STOP spray 0,4 g
  search
  • AGRO Sviluška STOP spray 0,4 g
  svstoprtd
  AGRO/NATURA

   AGRO Sviluška STOP RTD (ready to dilute) je postřikový kontaktní přípravek s účinkem proti sviluškám (akaricid). Použití je vhodné pro okrasné rostliny, rajčata, papriky a okurky. Oceníte bezpečné a praktické použití bez odměřování – lahev je naplněná vodou; v hrdle obsahuje kapsli s přípravkem.
   166 Kč

   137.19 bez DPH

   Počet

   Dostupnost:

   - skladem

   - doručení do 2 pracovních dnů

   AGRO Sviluška STOP RTD (ready to dilute) je postřikový kontaktní přípravek s účinkem proti sviluškám (akaricid). Použití je vhodné pro okrasné rostliny, rajčata, papriky a okurky. Oceníte bezpečné a praktické použití bez odměřování – lahev je naplněná vodou; v hrdle obsahuje kapsli s přípravkem.


   H302 Zdraví škodlivý při požití H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


   • přípravek: Vertimec 1,8 EC

   • ošetřit na počátku napadení; opakuje se dle potřeby v 7 denních intervalech

   • ochranná lhůta: 3 dny

   • chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem